Jsem obeznámen s pravidly bezpečnosti

Prohlášení účastníka

Stvrzuji, že mi není známá žádná zdravotní překážka, jež by mi bránila v tomto závodě. Souhlasím s pravidly závodu a prohlašuji tímto, že nezavazuji žádného organizátora k odpovědnosti plynoucí z mojí účasti v závodě a nebudu na žádném z organizátorů sám nebo prostřednictvím svých právních zástupců vymáhat náhradu škody, či případné újmy na zdraví a majetku způsobenou třetími osobami. Ve znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluji tímto pořadatelům souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů a to výhradně ke komunikaci s mojí osobou ohledně aktualit týkajících se pouze akce Harcovský Bloudil. Po přihlášení do závodu jsem si vědom povinnosti zaplatit startovné.

Stvrzuji, že jsem výše uvedené údaje vyplnil podle skutečnosti a nesu za mylně uvedené  plnou odpovědnost. V opačném případě souhlasím s vyřazením ze závodu bez náhrad již uhrazených poplatků organizátorovi nebo třetím stranám v platebním procesu zúčastněným. V případě mé neplnoletosti za mne a mé činy odpovídá osoba odpovědná před dovršením mého osmnáctého roku života.

Pro případ nouze během konání závodu je možné volat organizátory na 737 383808. V případě ohrožení volejte na nouzové linky 155, 150, 158, 1210. 

Souhlas se vznikem uměleckých děl (fotografie, video)

Svou účastí na sportovní akci nám udělujete souhlas se vznikem fotografií a video-záznamů Vaší osoby (před závodem, při něm a po něm v daný den) a dále se zpracováním těchto materiálů dle uvážení autora díla a s užitím k reklamně a propagaci na sociálních sítích, webových stránkách pořadatele, billboardech a dalších umístěních.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svou účastí na naší sportovní akci nám udělujete souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, jako je jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa, a dále jejich využití ke komunikaci mezi Vaší osobou a pořadatelem či třetí stranou.

V den závodu je možné se přihlásit přímo na prezentaci do max. kapacity 80 závodních dvojic.Seznam přihlášených

Č.Název štafetyKat.1. Závodník2. ZávodníkOdhlášení
1. Sníme psy MZ Markéta Jeřábková Václav Koudelka Odhlásit
2. LeZby MZ Lenka Reslová Zbyněk Resl Odhlásit
3. OdLo MZ Odón Zapico Lorena Fernandez Odhlásit
4. Běžíme MZ Anna Kavánová Jan Procházka Odhlásit
5. Povoďáci MZ Adriana Šmalclová Lukáš Zima Odhlásit
6. Rohové lavice MZ Gabriela Veigertová Tomáš Zalaba Odhlásit
7. Pohoda MZ Leoš Rosenberg Milena Chlupová Odhlásit
8. Špatnej útlum MM Tomáš Horký Lukáš Hovorka Odhlásit
9. Tygřice ZZ Anna Švábková Jana Šťastná Odhlásit
10. Tlačil jsem tě do kopce MZ Babeta Nebus+ová Štefan Nebus Odhlásit
11. Nadčlověk a superčlověk - back in action MM Pavel Markovič Pavel Holubec Odhlásit
12. Rudolfovske Gazely MZ Michaela Maděrová Josef Maděra Odhlásit
13. Nejsme z cukru ZZ Vendula Zedníková Magda Soumarová Odhlásit
14. #zaorgáč MM David Pustai Adam Kazda Odhlásit
15. Žabáci MZ Vratislav Žabka Radka Žabková Odhlásit
16. Omylem ZZ Petra Olekšáková Hana Krákorová Odhlásit
17. Blonďáci MM Jan Skrbek Šimon Mrázek Odhlásit
18. Dubňáčci MM Tomáš Hála Martin Břečka Odhlásit
19. The Holly Holi MZ Honza Holina Markéta Holinová Odhlásit
20. Bloudící šneci MM Ondra Černohorský Josef Černohorský Odhlásit
21. HKNMPSM Čimiči MM Michal Zavadil Jan Šámal Odhlásit
22. Běhák a Běhna MZ Michal Dlouhý Jana Václavíková Odhlásit
23. Kochačky ZZ Nikola Kochová Anna Kochová Odhlásit
24. Goin' Blind MM Rostislav Peníška Matěj Milý Odhlásit
25. The Best Mojito MZ Iveta Marešová Jakub Chvosta Odhlásit
26. SK Veská MM Jan Čermák Václav Komanec Odhlásit
27. Lazy Bitches ♡ MZ Pupek Pipek Odhlásit
28. Zbloudilé bludičky ZZ Jitka Wirsigová Martina Lejsková Odhlásit
29. HO JG a SKOL MM David Albrecht Jakub Kašše Odhlásit
30. Drzá s chromým MZ Elise -ury- Odhlásit
31. Růžový klokan & Ruplá karma ZZ Petra Čaplová Lenka Janáčková Odhlásit
32. Jilemnice Power MM Ladislav Stránský David Červený Odhlásit
33. Bohémové MZ Matěj Pospíšil Pavlína Neherová Odhlásit
34. LAMY MZ Adam Rydlo Pavlína Verešová Odhlásit
35. Prd a Kak MZ Pavel Novák Petra Nováková Odhlásit
36. Pedál tu de metál MZ Vratislav Malý Lucie Lachmanová Odhlásit
37. Berulínky ZZ Lucie Luštická Markéta Poloprutská Odhlásit
38. Z kapra prdi MM Vojta Prašil Marek Lejsek Odhlásit
39. Dortíci MZ Lucie Prokopová Jan Vrabec Odhlásit
40. Asi špatný ráno, co? MZ Adéla Nejezchlebová Jakub Lukeš Odhlásit
41. Panda a Grizzly MZ Jakub Zvelebil Kamila Richterová Odhlásit